Hulladékgazdálkodási konferencia 2011-2012

Időpont: 
kedd, 2011, november 29 - 09:00 - 16:00
Helyszín: 
Hotel Tulip Inn Millenium

Előadók: Dr. Farkas Hilda,  Pintér-Fekete Katalin

Ár: 24900 Ft/fő + ÁFA

9.00-12.00       Farkas Hilda- Új hulladékgazdálkodási törvény 2012.

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a Hulladék Keretirányelvet, amely előírja, hogy a tagállamok léptessék életbe azokat a nemzeti szabályokat, amelyek biztosítják az irányelv előírásainak végrehajtását, megvalósulását.

Ennek érdekében szükséges volt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. felülvizsgálata, a megváltozott közösségi szabályokhoz történő hozzáigazítása.

Az új törvény megalkotása során egyúttal lehetőség nyílt további, elsősorban a végrehajtást érintő változtatások megtételére, illetve a hazai hulladékgazdálkodás egyes rendszerelemeinek gyökeres átalakítására.

Ezen legfőbb változásokat elemzi az előadás, különös tekintettel azokra a vonatkozásokra, amelyek kihatással vannak a vállalkozások jövőbeli tevékenységére.

Főbb témakörök:

* Változások 2012. január 1-től
* Az új hulladék keretirányelv átültetését szolgáló szabályozás
* A hulladékgazdálkodás fogalomrendszerének átalakítása
* Új fogalmak életbe lépése: elkülönített gyűjtés, újrafeldolgozás, újrahasználatra történő előkészítés, közvetítő, kereskedő
* Hulladékhierarchia bevezetése
* A megelőzés elsődlegességének érvényesítése, az ösztönző rendszerek összehangolása
* A közszolgáltatás megújítása
* Új intézkedések bevezetése: melléktermék megkülönböztetése, hulladékstátusz megszűnése
* Életciklus-szemlélet bevezetése
* Engedélyezés és nyilvántartásba vétel
* Konzultáció

12.00-13.00 Ebéd

13.00- 16.00    Pintér-Fekete Katalin – Hulladéknyilvántartás, adatszolgáltatás, bevallás 2011.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő.

Előadónk ismerteti a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos jogszabályi hátteret, a felmerülő problémákat és a gyakorlati megoldásokat.
A 2011-ben keletkezett hulladékot 2012. március 1-ig be kell vallani!

Főbb témakörök:

* Nyilvántartás, adatszolgáltatás szabályai
* A kötelezettség teljesítésének módja, tartalma és határideje
* Mi a hulladék? Kik a hulladékgazdálkodási szereplők?
* Termelő; Szállító; Begyűjtő; Hulladék kereskedő; Előkezelő; Kezelő
* Kik a kötelezettek? Milyen adatokra van szükség az adatszolgáltatáshoz?
* Hogyan történik az adatszolgáltatás? Gyakorlati példák
* Adatszolgáltatás nem veszélyes hulladék keletkezése és kezelése esetén – évente
* Adatszolgáltatás veszélyes hulladék kezelése esetén – negyedévente
* A Rendelet alkalmazása során felmerült gyakorlati problémák
* A végrehajtás során nem elegendő a hatályos törvény ismerete
* Fogalmak, meghatározások pontosítása
* Adatlapok bemutatása, gyakorlati példák kezelése
* Az adatszolgáltatás ellenőrzésével kapcsolatos legfontosabb információk, szempontok, problémák, megoldások
* Adatfeldolgozás; Hiánypótlás; Becslési módszerek; Bírság rendelet
* Új Keretirányelv szerint várható módosítások: duplikációk elkerülése, kódok fejlesztése, hulladéklista módosítása, új definíciók, új kezelési kódok
* Konzultáció

Forrás: infoszfera.hu

Új hozzászólás