Elkészült az új hulladékgazdálkodási törvény tervezete

  • 2011. október 06.
  • Scheuer Zsuzsanna

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2013. január 1-jétől állami kézbe kerül, és csak olyan gazdálkodó szervezetek végezhetik, amelyek többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban vannak - egyebek mellett ezt az előírást is tartalmazza az új hulladékgazdálkodási törvény tervezete, amely a kormány honlapján jelent meg.

A hulladékgazdálkodás a begyűjtéstől a szállításon át a hasznosításig és az ártalmatlanításig terjed. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanokról a szolgáltató szállítóeszközén végzett hulladékszállítást jelenti. Az ezt végző cég a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten kezeli, lomtalanít, gyűjtőhelyet és lerakót üzemeltet, továbbá válogatóművet működtet. Az állam, illetve az önkormányzat jogosult kinevezni a vezető tisztségviselők, illetve a felügyelőbizottsági tagok többségét.

A jövő év első napján - az új törvény tervezett hatálybalépésekor - hatályos begyűjtési engedélyek 2012. szeptember 30-án, míg a hulladékszállítási engedélyek 2012. december 31-én hatályukat vesztik. A következő naptól az állami - önkormányzati - cégek lépnek a helyükbe.

E cégek létrehozásának költsége beépül a közszolgáltatás díjába. A törvénytervezet szerint nemcsak a szolgáltatás működtetéséhez szükséges folyamatos ráfordításokat, hanem a szolgáltatás megkezdéséhez, majd a folytatásához szükséges beruházási költségeket, továbbá a bezárt lerakók rekultivációját is tartalmaznia kell a díjnak.
A díjat egy évre, ingatlanonként határozza meg - rendeletben - az önkormányzat. Az üdülők éves díja nem lehet kevesebb az állandó lakosok díjának a felénél.

A törvényjavaslat meghatározza a "hulladékhierarchiát", amely a következő sorrendet állítja fel: a hulladékképződés megelőzése, az újrahasznosításra előkészítés, az újrafeldolgozás, az egyéb hasznosítás, végül pedig az ártalmatlanítás.

Az újdonságnak számító rendelkezések egy része határidőhöz kötött feladatokat tartalmaz a javaslatban. Így 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell létrehozni az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladékra.
A háztartásokból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék újrahasználatra előkészítését, újrafeldolgozását - és egyéb, anyagában történő hasznosítását - pedig 70 százalékra kell növelni 2020-ra.

A törvénytervezet letölthető a kormányportálról.

Forrás: MTI

Hozzászólások

Több félreérthető megállapítást tartalmaz a fenti hír szerintem! Reagálás az új hulladékgazdálkodási törvény tervezetére írt MTI cikkel kapcsolatban. (10.06. humusz hír) Maga az új törvénytervezet is többféle képen értelmezhető, mint bármelyik törvény, ezért ki-ki a saját szemszögéből mást- és mást fog rajta érteni. A fenti hírben szerintem félreérthető magállapítások, pontatlanságok: • "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2013. január 1-jétől állami kézbe kerül, és csak olyan gazdálkodó szervezetek végezhetik, amelyek többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban vannak - egyebek mellett ezt az előírást is tartalmazza az új hulladékgazdálkodási törvény tervezete, amely a kormány honlapján jelent meg." Ehhez annyit fűznék, hozzá, hogy nagyrészt most is így van, tehát nem új dolog ez! Ebben a megállapításban nagyon hangsúlyos a közszolgáltatás szó, mert a nem közszolgáltatás keretein belül folytatott hulladékgazdálkodásra nem vonatkozik. • „A hulladékgazdálkodás a begyűjtéstől a szállításon át a hasznosításig és az ártalmatlanításig terjed. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az ingatlanokról a szolgáltató szállítóeszközén végzett hulladékszállítást jelenti. Az ezt végző cég a biológiailag lebomló hulladékot elkülönítetten kezeli, lomtalanít, gyűjtőhelyet és lerakót üzemeltet, továbbá válogatóművet működtet.” Ez a három mondat külön-külön igaz, de így egyben, félreérthető! A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, ugyanis az ingatlanokról rendszeresen a szolgáltató szállító eszközeivel végzett hulladékszállítást jelenti szerintem, és az eseti jellegű szállításokra nem vonatkozik. Átfutottam a letölthető törvénytervezetet, és ilyen definíciót nem találtam benne (hogy mi a hulladékgazdálkodási közszolgáltató), úgyhogy az eddigi tanulmányaimból, tapasztalatomból, illetve az A.S.A kontra FKF ZRT vagy Fővárosi közgyűlés per határozatából indultam ki, melyben a bíróság kimondja, hogy nem versenytörvényt sértő (a közszolgáltatást igénybevételét előíró rendelet) az ominózus rendelet (amelyről a per szólt), mert eseti jelleggel bárki szállíthat hulladékot akinek van engedélye, nem csak a fővárosi konzorcium tagjai, azon fővárosi rendelet csak a rendszeresen keletkező hulladékokra vonatkozik. Márpedig ez az új hulladékgazdálkodási törvény sem sértheti szerintem a versenytörvényt. • „A jövő év első napján - az új törvény tervezett hatálybalépésekor - hatályos begyűjtési engedélyek 2012. szeptember 30-án, míg a hulladékszállítási engedélyek 2012. december 31-én hatályukat vesztik. A következő naptól az állami - önkormányzati - cégek lépnek a helyükbe.” Ez a két mondat is félreérthető, és a második szerintem valótlan is, enyhén szólva gutaütést lehet tőle kapni. Ha jól értelmezem a törvénytervezetet, akkor a hulladékkezelési, és egyéb engedélyek nem, csak a begyűjtési, és szállítási engedélyek vesztik hatályukat. És ez megint hangsúlyos! Átolvastam a letölthető törvénytervezetet és nem szerepel benne a második mondat. Nem köti ki, hogy új engedély nem váltható ki, és, hogy, e cégeknek meg kell szűnni, és helyettük, állami-önkormányzati cégek lépnek be, mint közszolgáltató, már másnap. Sőt inkább úgy értelmezem, hogy aki január 1 után kap engedélyt arra nem is vonatkozik a megszüntető hatály! Kérlek szépen titeket, hogy ti is olvassátok el a cikket, a hírt, és a törvénytervezetet, és reflektáljatok rá, hogy ki mit gondol, mert érdekelne. Főleg azért, mert ha úgy lenne, ahogy a fenti cikk fogalmaz, az beláthatatlan következményekkel járna a magán szektor hulladékgazdálkodóira nézve, húsbavágó kérdések ezek, nem mindegy!

A fenti hír az MTI közleménye, nem feltétlenül tükrözi a Humusz Szövetség álláspontját. A Hgt tervezet a fenti hír megjelenése óta is módosult már, amint a legfrissebb változat nyilvánosságra kerül, mi is közzétesszük ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat. a Humuszosok

amit ma hazánkban hulladék szolgáltatás ellenszolgáltatás címen előadnak, ahhoz képest a Tocsik ügy a " Hófehérke és a hét" törpe tanmese kategóriába tartozik. Ami a legfelháborítóbb, hogy mind ez az önkormányzati jegyzői gárda legalizálásával, testületi határozatok törvénytelen előkészítésével, a tényleges városvezetők becsapásával, félrevezetésével van szentesítve. Nem értem? - ha egyszer a szolgáltató meghatározott, kimutatott a törvényi előírásoknak megfelelően egy fajlagos l egységárat, esetlegesen kg egységárat- akkor miként lehet egy adott űrtartalmú edényzet egységára többszöröse az űrtartalmának és az egységárának szorzatánál?- mit érdekel engem miben viszik-hátizsákban, reklámszatyorban stb.. Elvitted-öt kiló volt ami ugye húsz liter, literje három ft, ne komám hatvan forint, ha benyalsz kapsz még egy tízest. Uraim, nálam a pénz én kérek, de én mondom meg mit játszon a cigány! Nem értem?-ha biztosított a szabad űrtartalmú edényválasztás, akkor miért köti ki szolgáltató a kötelező 120l megfizetését és bizonyos edényzet méretek százalékos használatának kötelezőségét,? Nem értem?- ha a szolgáltatói és a felhasználói jogviszonyra a Ptk előírásai az irányadóak, akkor miért nem lehet érvényesíteni a szolgáltatás ellenszolgáltatás egyenértékűségére vonatkozó, a más nevében szerződést kötő kötelezettségeire vonatkozó, a vélelem elvének érvényesítésére vonatkozó, előírásokat, a 64/2008 Korm. rendelet ármegállapítására vonatkozó rendelkezéseket. Nem értem?- miként lehet éveken keresztül /ha ismert egy településen, mert annak kell lennie/, az éves szállításra került hulladék mennyisége, akkor annak a mennyiségnek miért a háromszorosából képez egységnyi liter díjat a szolgáltató?l Nem értem?- egy településen, a kihelyezésre került felhasználókénti 46 l edényzet ürítéséért/ még ha kétszeri is/miként lehet heti 240l elszámolni, jegyzői legalizálással, és fenyegetéssel a nem fizetők számára? Nem értem?- Tehát ha törvényekről beszélünk, talán a világos fogalmazás, érthetőség, annak megismerési igénye azok számára akik viselkedésiét akarjuk sematizálni , kellene hogy legyen a tényleges cél, nem az, hogy még több száz jogásznak kenyeret adjunk. Kérdezni szeretném, amikor felhorkanva sziszegünk a Z..., H ...-on, H...-on mit is csináltak/ ezek sem különbek/ akkor véletlenül nem ült a termekben testületi üléseken egy jegyző sem, nem nyomkodta a gombot, hogy időt kér- mondván, fiuk ez így nem kóser. Ezek a gyerekek miért nem csíkosan barnultak le? Még nem lenne késő, még csak augusztus van.

Új hozzászólás