Kukaszakma

Tudják-e az érdekeiket érvényesíteni? Megvan-e a tisztességes tájékoztatás? Értik-e az emberek a lehetséges alternatívákat, az érveket és ellenérveket? Időben kapják-e az információkat, hogy legyen idejük tájékozódni és felkészülten vehessenek részt a döntési folyamatokban? VAGY mindezek helyett megvezetik őket késve adagolt félinformációkkal, hogy manipulálni tudják a döntések elfogadását, illetve hogy elvegyék az emberek kedvét a részvételtől?

2010. október 18. 18:15

A választások és szervezeti átalakulások zajos időszakában kissé megpihent a Tiszta Magyarországért együttműködés.

A lehetséges politikai áthallások miatt inkább elhalasztottuk az országos nagytakarítást. Tekintettel az őszi ünnepekre, november második szombatján lesz országos közterület-takarítás a Polgárőrség szervezésében.

2010. október 01. 18:39

 Az újrahasználati központok nagy rákfenéje, hogy egyszerre kell környezettudatos begyűjtő cégként, javítóműhelyként, hívogató kínálatú áruházként, szociális foglalkoztatóként, nonprofit tudatosságú vállalkozásként, szociális szövetkezetként működnie. Ez mind különféle szakértelmet igényelne. Ráadásul a Reuse Centerek a világ egyetlen országában sem rentábilis vállalkozások, így az (ön)kormányzati támogatás – pénzben, szabályozásban, erőforrásban – egyaránt szükséges.

2010. október 01. 18:32

A Közép-magyarországi Regionális Operatív Program keretében támogatott projektben a felmérés az eddig megszokottól új módszerrel – légi felvételek alapján – történt, megfelelő feldolgozórendszer és szaktudás segítségével a „levegőből” azonosítottuk a hulladéklerakókat, melyeket célzottan a terepen ellenőriztek a Humusz munkatársai. A munka eredményei a www. tisztamagyarorszagert.hu honlapon érhetők el.

2010. október 01. 18:15

Mikor lesz végre megelőzésen alapuló hulladékpolitika? – tettem fel a harcos kérdést a Vidékfejlesztési Miniszternek. Ángyán államtitkár úr válaszolt, mert Illés államtitkár úr akkor éppen úton lehetett a kolontári katasztrófa helyszínére. Eltelt cca. 5 hónap a kormányra kerülés óta, de még mindig nem látjuk, hogy mit akar tenni a környezetvédelmi ágazat a hulladékprobléma megoldására. Annyit már tudunk,

2010. október 01. 17:54

A véleményezésre váró Széchenyi Tervhez 215 civil szervezet aláírásával készült el és került benyújtásra az az állásfoglalás, amely rámutat a hiányosságokra. Az aláírók – közte a Humusz is – úgy vélik, hogy a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás növelése érdekében végzett erőfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha alárendelődnek a fenntartható fejlődés stratégiájának. A kezdeményező NIOK Alapítvány, a Társadalmi Összetartozásért Alapítvány, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közösségfejlesztők Egyesülete képviselői hangsúlyozták,

2010. október 01. 17:29

Az otthon keletkező lom- és veszélyes hulladék (vagy a nem lakossági, de kis mennyiségű veszélyes hulladék) évenkénti kidobási gyakorisága nem mindig bizonyul elégségesnek. Ilyenkor (lomtalanításon kívüli időszakban) vehetjük igénybe - szerencsés esetben - a hulladékgyűjtő udvarok által nyújtott szolgáltatást. A hulladékgyűjtő udvarok olyan hulladékok átvételére szolgálnak (mint például nagy darabos hulladékok

2010. október 01. 17:12

A jelenleg tisztán piaci alapokon működő szelektív gyűjtési és újrahasznosítási rendszer legfőbb mozgatórugója, hogy a termékdíj alóli teljes mentességet lehetővé teszi az annak megfizetésére kötelezett gyártók számára, amennyiben azok egy a termékdíj töredékét kitevő licencdíjat megfizetve csatlakoznak egy koordináló szervezethez. A koordinálók dolga, hogy üzemeltessék a begyűjtési és újrahasznosítási rendszert, ami egyben hatalmas üzlet is. A koordináló szervezetek rendszere önmagában működőképes lehetne, ha a szervezetek

2010. október 01. 16:59

A Holcim Hungária Zrt. 2005-ben jelentette be, hogy új zöldmezős cementgyárat kíván felépíteni Nyergesújfalu határában, amely az ország legnagyobb üzeme lett volna. A szomszédos Tát település, majd lassan az összes közeli és távoli szomszéd felemelte a hangját a gyár ellen, melyet népszavazáson is elutasítottak.

2010. október 01. 16:48

Ritka Magyarországon az a település, ahol a fejlesztések, beruházások körül minden rendben van. Minél nagyobb a település, annál több szokott lenni a bonyodalom.

Miért van ez így?

2010. október 01. 16:37

Erről a fontos hasznosítási lehetőségről tapasztalataink szerint kevesen, még kevesebb információval rendelkeznek. Pedig fontos területe a hulladékgazdálkodásnak a sitt kezelése. Ennek köszönhetően az amúgy is gyorsan telő hulladéklerakók mentesülnek némi (remélhetőleg egyre nagyobb) mennyiségtől, és nem vész kárba a már használt építőanyag sem. Mivel a környezetvédelmi törvény kerek perec kimondja, hogy a hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az építési bontási tevékenység során az onnan kikerülő anyagokra, a bontásra

2010. augusztus 02. 14:47

Ezeket tehát visszavihetjük a boltba is, ami egy rendes, szelektíven gyűjtő állampolgár számára külön fuvar, hiszen a többi hulladékfajtával úgyis a gyűjtőszigeteket látogatja. Azért semmiképpen nem gond, hogy még egy lehetőséget adunk a hulladéknak, hogy ne a lerakókat gazdagítsa, hanem újrahasznosuljon. A jogszabály tiltja a kereskedőknek, hogy pénzt kérjenek a szolgáltatásért, viszont ők fizethetnek nekünk azért, hogy bevigyük a hulladékot.

2010. augusztus 02. 14:34

A gyárhoz ugyanis tartozna egy már működő mészkő és márgabánya bővítése is. Mindkettő jelentős része egyébként Natura 2000 terület, a két bánya tervezett területe 95 hektár lenne, ami egy hazai nagyközség területének felel meg. Jelenleg még zömében erdők borítják a majdani bányák területét…

2010. augusztus 02. 14:24

Ausztria

2010. augusztus 02. 14:10

Recomplex néven 2010 júniusában megalakult az az egyesülés, amely a különféle hulladékáramokkal foglalkozó hasznosítást koordináló szervezetekből áll; nem zárják ki a csatlakozás lehetőségét, de csak gyártói alapítású koordinálót fogadnak maguk közé.

2010. augusztus 02. 13:21

Továbbra sincsen érvényes hulladékgazdálkodási terve az országnak, és egy darabig még nem is lesz. Már tavasszal látszott, hogy az előző parlament nem fogja tárgyalni, így legalább újabb félévet csúszik a terv elfogadása. Azóta megalakult az új parlament és felállt az új kormány.

2010. augusztus 02. 12:55

Oldalak