Szakpolitika

Uniómánia

Egy meggyőző érvelés kezdete: „Az EU szerint…”
Év: 
2010
Szám: 
Tél
Szerző: 
Graczka Sylvia

SzemléletformálásAz egyes döntéshozói lépések közéleti, politikai indoklásában folyton azt halljuk, hogy azért történnek a dolgok, mert az uniós szabályoknak így-úgy meg kell felelnünk, mert az EU ezt támogatja, azt meg nem. Mintha ennek az országnak nem is lehetne önálló akarata, érdekrendszere.

 

Félreérti, aki a lázítást, akárcsak a politikai felhangot keresi e sorok között. Rengeteg olyan dolog van, ami valóban az EU-támogatásoknak köszönhetően működik, de az nem normális, hogy mindent csak az EU viszonylatában értékelünk.

 

Kezdem a rossz a példával

Kukabúvár archívum: 
Rovatok: 

Sürgető a biohulladék kérdés: Az EU halogatása az égetőknek kedvez

 • 2011. március 25.
 • juci
az Égetés Alternatíváiért Küzdő Világszövetség (GAIA) jelentése

hulladékégetésAz Égetés Alternatíváiért Küzdő Világszövetség (GAIA) bizonyítékai szerint az EU jelenlegi hulladékpolitikájáért felelős szakemberek az újrahasznosítással szemben a hulladékégetés irányába terelik a hulladékkérdés megoldását.

Az aggasztó jelentés szerint komoly beruházási tevékenység folyik a kelleténél nagyobb kapacitásúra méretezett hulladékégetőművek építésébe Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Észtországban, amelyek megvalósulása a szerves, azaz biohulladékok szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó elképzeléseket keresztülhúzná.

Néhány adat:

Rovatok: 

Bajban van a KukaBúvár

 • 2011. január 25.
 • graczek
Segítséget kérünk azoktól, akik olvassák és továbbra is olvasnánk a lapot.

A Nemzeti Civil Alap által évek óta támogatott magazinunk a legutóbbi pályázati kiíráson vélhetőleg az egyre szűkülő források áldozatául esett. Hasonló okokra hivatkozott a Nemzeti Kulturális Alap is beadott pályázatunk negatív elbírálását követően. Nem adjuk fel, továbbra is pályázunk ahová csak lehet, hogy életben tartsuk a 15 éve kiadott újságot. A fentiek miatt a KukaBúvár téli számával viszont csak február végén tudunk kijönni, csökkentett oldal- és példányszámmal, amit az egyre apadó tartalékokból finanszíroz a Humusz Szövetség. Segítséget kérünk.

Megrendelőinkhez, szimpatizánsainkhoz, aktivistáinkhoz és azokhoz fordulunk segítségért, akik úgy gondolják, hogy továbbra is van létjogosultsága egy olyan magazinnak, amely a fenntartható életmód népszerűsítéséről, a közösségi szellemről, a hulladékmegelőzésről és a kapcsolódó jó példák bemutatásáról szól. A lap egyben felületet biztosít arra is, hogy a zöld civilek hallassák hangjukat a hulladékos szakmai kérdésekben, megosszák egymással programjaik, munkájuk tapasztalatai.

Rovatok: 

Az új hulladékgazdálkodási törvényről

 • 2010. december 13.
 • graczek
A hulladékképződés megelőzéséről és hulladékgazdálkodásról szóló törvényjavaslat véleményezése

A 2000. évi LIII. törvény harmonizációjának eredményeként a Humusz Szövetség üdvözli az immár egy évtizede hatályba lépett törvény felülvizsgálatát. Az Európai Unió Hulladék Keretirányelvének hazai jogszabályokba ültetésének 2010. december 12-i határidejét nem tudjuk tartani, de ennél jóval nagyobb gond az utolsó pillanatban, átgondolásra időt alig engedő tempóban dönteni a változásokról. Félő, hogy a gyorsan hozott döntések kevésbé hatolnak a hulladékos problémák mélyére.

Szükségesnek tartjuk a hasznosítás fogalmának pontosítását. A hasznosítás definíciója így kezdődik: „a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb hasznosítása”, ami teljesen ellentmond a hulladékos hierarchia szemléletének. Abban ugyanis az újrahasználatra való előkészítés külön kategóriaként, környezeti szempontból hatékonyabb megoldásnak tekintendő, mint az újrafeldolgozás, ami az eddig közéleti szóhasználatban elterjedt újrahasznosítást jelenti. A két fogalmat el kell választani egymástól, nem egy

Rovatok: 
Műfaj: 

„A hulladékgazdálkodás alapelve a megelőzés”

Parlamenti napló
Év: 
2010
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Szilágyi László

Szilágyi LászlóMikor lesz végre megelőzésen alapuló hulladékpolitika? – tettem fel a harcos kérdést a Vidékfejlesztési Miniszternek. Ángyán államtitkár úr válaszolt, mert Illés államtitkár úr akkor éppen úton lehetett a kolontári katasztrófa helyszínére.

 

Eltelt cca. 5 hónap a kormányra kerülés óta, de még mindig nem látjuk, hogy mit akar tenni a környezetvédelmi ágazat a hulladékprobléma megoldására. Annyit már tudunk, hogy „államosítják” a termékdíjat, azaz az állam akarja azt beszedni, így rövid úton véget ér a hasznosítást koordináló szervezetek általunk sokat bírált története. A Persányi Miklós féle hulladékforradalom, most ellen(fülke)forradalomba megy át.

Tematika: 
Kukabúvár archívum: 
Rovatok: 

Válasz a koordinálók közleményére

 • 2010. november 08.
 • graczek
A Humusz véleménye a termékdíjas, hasznosítási rendszerről.

Van, amiben egyetértünk, van amit a szavak játékának tartunk. Íme, a válaszunk.

1. Nem viselik a tényleges költséget, nem a teljes kibocsátásukat kell visszagyűjteniük és hasznosíttatniuk, cserébe viszont az összes kibocsátás után fizetendő termékdíj mennyiség alól mentesülnek.

Rovatok: 
Műfaj: 

Nyilt levél az államtitkárhoz.

 • 2010. október 08.
 • graczek
A MAL Zrt. újabb bánya nyitását tervezi Nyirádon.

A MAL Zrt. újabb bánya nyitását tervezi Nyirádon. Zöld szervezetek nyílt levélben fordultak Illés Zoltán államtitkárhoz, hogy akadályozza meg a vállalat további terjeszkedését.

Illés Zoltán államtitkár Úr részére

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Alulírott természetvédelmi szervezetek aggódva figyeljük, hogy a MAL Zrt. - amelynek vörösiszap tárolója a Veszprém megyei katasztrófát okozta - most külszíni bauxitbányáinak bővítését tervezi. Nyírád település területén a „Nyirád I. - bauxit” védnevű bányatelken lévő Darvastó VII. és Darvastó VIII. bauxittelep helyszínén terveznek külszíni bányaművelést egy jelenleg erdőművelési ág alá tartozó területen.

Rovatok: 
Műfaj: 

Zöldek a vörösiszapról

 • 2010. október 08.
 • graczek
Környezet- és természetvédő civil szervezetek állásfoglalása a vörösiszap-katasztrófa kapcsán.

Alulírott környezet- és természetvédő civil szervezetek most az emberek egészségének megóvását, a sérültek gyógyítását, a károk elhárítását, illetve a további károk megelőzését tartják a legfontosabbnak a vörösiszap által elöntött településeken. Felhívják a lakosságot, a civil szervezeteket, a vállalatokat, intézményeket, hogy a kormányzati szervekkel közösen segítsék ezen feladatok mielőbbi megvalósítását. Egyúttal együttérzésükről, szolidaritásuktól biztosítják az érintetteket.

Ugyanakkor a katasztrófa azt bizonyítja, hogy további intézkedésekre is szükség van.

Meg kell erősíteni az ellenőrző hatóságokat, így különösen a környezet- és természetvédelmi felügyelőségeket és az ÁNTSZ-t, hogy meg tudják tenni az intézkedéseket a hasonló tragédiák megelőzésére. Az utóbbi években ezeket a szerveket oly mértékben legyengítették, hogy még a jogszabályban előírt alapvető feladataikat sem tudják megfelelően ellátni. Biztosítani kell a hatóságok függetlenségét a politikai befolyástól (amit igen gyakran egyes gazdasági érdekcsoportok alakítanak).

Rovatok: 
Műfaj: 

Az Almásfüzítői vörösiszap kockázata

 • 2010. október 06.
 • graczek
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület és a Válaszúton Alapítvány sajtóközleménye

A tegnapi Veszprém megyei vörösiszap-katasztrófa súlyos kérdéseket vet fel az Almásfüzítőn tárolt 12 millió tonna vörösiszap lehetséges környezeti kockázatairól is. Szervezeteink az alábbi aggályokat fogalmázzák meg az ügy kapcsán és kérik a hatóságok közreműködését.

Almásfüzítőn, közel 50 éven keresztül, 1997-ig timföldgyár működött, melynek veszélyes hulladékát a vörösiszapot a település környezetében a Duna közvetlen szomszédságában helyezték el. Ismereteink szerint közel 200 hektárnyi területen, több mint 12 millió tonna hulladék került elhelyezésre zagytározókban.

Rovatok: 
Műfaj: 

Érdemes volt kivárni!

 • 2010. október 04.
 • névtelen (nem ellenőrzött)
Hat és fél év után végre megszületett az ítélet a Fejér Megyei Bíróságon.

A keddi napon (2010. szeptember 28-án) ítéletet hirdetett a Fejér Megyei Bíróság és remélhetőleg végleg pontot tett egy hat és fél éves ügy végére.

2004 tavaszán engedélyezte először a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, hogy az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Rendszer részeként Szentgál település külterületén létesüljön egy regionális hulladéklerakó. Az ötlet ellen a helyi önkormányzatok (Csehbánya, Városlőd és Herend) és a civilek - köztük a HUMUSZ - a kezdetektől fogva tiltakoztak, és több alkalommal kezdeményeztek egyeztetést mind a beruházó Veszprém Önkormányzatával, mind az EU támogatást kezelő Környezetvédelmi Minisztériummal.

Rovatok: 
Műfaj: 

Oldalak