Szakpolitika

Célt téveszt az Unió az elektronikai hulladékok szabályozása során

 • 2011. április 01.
 • zui
Bepillantás az EU szabályozási folyamatokba e-hulladék és higany téren

lobbi piktogramAz Európai Környezetvédelmi Iroda (European Envrionmental Bureau - EEB) üdvözölte az Európa Tanács brüsszeli találkozóján nyilvánosságra hozott egyezményt, azonban még mindig messze vagyunk attól, hogy megoldást találjunk Európa leggyorsabban növekvő hulladék típusának problémájára.

Az Európai Környezetvédelmi Iroda (European Envrionmental Bureau - EEB) üdvözölte az Európa Tanács brüsszeli találkozóján nyilvánosságra hozott egyezményt, azonban figyelmeztetett, hogy még mindig messze vagyunk attól, hogy megoldást találjunk Európa leggyorsabban növekvő hulladék típusának problémájára. Az EEB azonban becsüli a magyar elnökség erőfeszítéseit, amit az egyezmény elfogadása érdekében tett.

Tematika: 
Rovatok: 

Uniómánia

Egy meggyőző érvelés kezdete: „Az EU szerint…”
Év: 
2010
Szám: 
Tél
Szerző: 
Graczka Sylvia

SzemléletformálásAz egyes döntéshozói lépések közéleti, politikai indoklásában folyton azt halljuk, hogy azért történnek a dolgok, mert az uniós szabályoknak így-úgy meg kell felelnünk, mert az EU ezt támogatja, azt meg nem. Mintha ennek az országnak nem is lehetne önálló akarata, érdekrendszere.

 

Félreérti, aki a lázítást, akárcsak a politikai felhangot keresi e sorok között. Rengeteg olyan dolog van, ami valóban az EU-támogatásoknak köszönhetően működik, de az nem normális, hogy mindent csak az EU viszonylatában értékelünk.

 

Kezdem a rossz a példával

Kukabúvár archívum: 
Rovatok: 

Sürgető a biohulladék kérdés: Az EU halogatása az égetőknek kedvez

 • 2011. március 25.
 • juci
az Égetés Alternatíváiért Küzdő Világszövetség (GAIA) jelentése

hulladékégetésAz Égetés Alternatíváiért Küzdő Világszövetség (GAIA) bizonyítékai szerint az EU jelenlegi hulladékpolitikájáért felelős szakemberek az újrahasznosítással szemben a hulladékégetés irányába terelik a hulladékkérdés megoldását.

Az aggasztó jelentés szerint komoly beruházási tevékenység folyik a kelleténél nagyobb kapacitásúra méretezett hulladékégetőművek építésébe Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Észtországban, amelyek megvalósulása a szerves, azaz biohulladékok szelektív gyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó elképzeléseket keresztülhúzná.

Néhány adat:

Rovatok: 

Bajban van a KukaBúvár

 • 2011. január 25.
 • graczek
Segítséget kérünk azoktól, akik olvassák és továbbra is olvasnánk a lapot.

A Nemzeti Civil Alap által évek óta támogatott magazinunk a legutóbbi pályázati kiíráson vélhetőleg az egyre szűkülő források áldozatául esett. Hasonló okokra hivatkozott a Nemzeti Kulturális Alap is beadott pályázatunk negatív elbírálását követően. Nem adjuk fel, továbbra is pályázunk ahová csak lehet, hogy életben tartsuk a 15 éve kiadott újságot. A fentiek miatt a KukaBúvár téli számával viszont csak február végén tudunk kijönni, csökkentett oldal- és példányszámmal, amit az egyre apadó tartalékokból finanszíroz a Humusz Szövetség. Segítséget kérünk.

Megrendelőinkhez, szimpatizánsainkhoz, aktivistáinkhoz és azokhoz fordulunk segítségért, akik úgy gondolják, hogy továbbra is van létjogosultsága egy olyan magazinnak, amely a fenntartható életmód népszerűsítéséről, a közösségi szellemről, a hulladékmegelőzésről és a kapcsolódó jó példák bemutatásáról szól. A lap egyben felületet biztosít arra is, hogy a zöld civilek hallassák hangjukat a hulladékos szakmai kérdésekben, megosszák egymással programjaik, munkájuk tapasztalatai.

Rovatok: 

Az új hulladékgazdálkodási törvényről

 • 2010. december 13.
 • graczek
A hulladékképződés megelőzéséről és hulladékgazdálkodásról szóló törvényjavaslat véleményezése

A 2000. évi LIII. törvény harmonizációjának eredményeként a Humusz Szövetség üdvözli az immár egy évtizede hatályba lépett törvény felülvizsgálatát. Az Európai Unió Hulladék Keretirányelvének hazai jogszabályokba ültetésének 2010. december 12-i határidejét nem tudjuk tartani, de ennél jóval nagyobb gond az utolsó pillanatban, átgondolásra időt alig engedő tempóban dönteni a változásokról. Félő, hogy a gyorsan hozott döntések kevésbé hatolnak a hulladékos problémák mélyére.

Szükségesnek tartjuk a hasznosítás fogalmának pontosítását. A hasznosítás definíciója így kezdődik: „a hulladék újrahasználatra történő előkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb hasznosítása”, ami teljesen ellentmond a hulladékos hierarchia szemléletének. Abban ugyanis az újrahasználatra való előkészítés külön kategóriaként, környezeti szempontból hatékonyabb megoldásnak tekintendő, mint az újrafeldolgozás, ami az eddig közéleti szóhasználatban elterjedt újrahasznosítást jelenti. A két fogalmat el kell választani egymástól, nem egy

Rovatok: 
Műfaj: 

„A hulladékgazdálkodás alapelve a megelőzés”

Parlamenti napló
Év: 
2010
Szám: 
Ősz
Szerző: 
Szilágyi László

Szilágyi LászlóMikor lesz végre megelőzésen alapuló hulladékpolitika? – tettem fel a harcos kérdést a Vidékfejlesztési Miniszternek. Ángyán államtitkár úr válaszolt, mert Illés államtitkár úr akkor éppen úton lehetett a kolontári katasztrófa helyszínére.

 

Eltelt cca. 5 hónap a kormányra kerülés óta, de még mindig nem látjuk, hogy mit akar tenni a környezetvédelmi ágazat a hulladékprobléma megoldására. Annyit már tudunk, hogy „államosítják” a termékdíjat, azaz az állam akarja azt beszedni, így rövid úton véget ér a hasznosítást koordináló szervezetek általunk sokat bírált története. A Persányi Miklós féle hulladékforradalom, most ellen(fülke)forradalomba megy át.

Tematika: 
Kukabúvár archívum: 
Rovatok: 

Válasz a koordinálók közleményére

 • 2010. november 08.
 • graczek
A Humusz véleménye a termékdíjas, hasznosítási rendszerről.

Van, amiben egyetértünk, van amit a szavak játékának tartunk. Íme, a válaszunk.

1. Nem viselik a tényleges költséget, nem a teljes kibocsátásukat kell visszagyűjteniük és hasznosíttatniuk, cserébe viszont az összes kibocsátás után fizetendő termékdíj mennyiség alól mentesülnek.

Rovatok: 
Műfaj: 

Nyilt levél az államtitkárhoz.

 • 2010. október 08.
 • graczek
A MAL Zrt. újabb bánya nyitását tervezi Nyirádon.

A MAL Zrt. újabb bánya nyitását tervezi Nyirádon. Zöld szervezetek nyílt levélben fordultak Illés Zoltán államtitkárhoz, hogy akadályozza meg a vállalat további terjeszkedését.

Illés Zoltán államtitkár Úr részére

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Alulírott természetvédelmi szervezetek aggódva figyeljük, hogy a MAL Zrt. - amelynek vörösiszap tárolója a Veszprém megyei katasztrófát okozta - most külszíni bauxitbányáinak bővítését tervezi. Nyírád település területén a „Nyirád I. - bauxit” védnevű bányatelken lévő Darvastó VII. és Darvastó VIII. bauxittelep helyszínén terveznek külszíni bányaművelést egy jelenleg erdőművelési ág alá tartozó területen.

Rovatok: 
Műfaj: 

Zöldek a vörösiszapról

 • 2010. október 08.
 • graczek
Környezet- és természetvédő civil szervezetek állásfoglalása a vörösiszap-katasztrófa kapcsán.

Alulírott környezet- és természetvédő civil szervezetek most az emberek egészségének megóvását, a sérültek gyógyítását, a károk elhárítását, illetve a további károk megelőzését tartják a legfontosabbnak a vörösiszap által elöntött településeken. Felhívják a lakosságot, a civil szervezeteket, a vállalatokat, intézményeket, hogy a kormányzati szervekkel közösen segítsék ezen feladatok mielőbbi megvalósítását. Egyúttal együttérzésükről, szolidaritásuktól biztosítják az érintetteket.

Ugyanakkor a katasztrófa azt bizonyítja, hogy további intézkedésekre is szükség van.

Meg kell erősíteni az ellenőrző hatóságokat, így különösen a környezet- és természetvédelmi felügyelőségeket és az ÁNTSZ-t, hogy meg tudják tenni az intézkedéseket a hasonló tragédiák megelőzésére. Az utóbbi években ezeket a szerveket oly mértékben legyengítették, hogy még a jogszabályban előírt alapvető feladataikat sem tudják megfelelően ellátni. Biztosítani kell a hatóságok függetlenségét a politikai befolyástól (amit igen gyakran egyes gazdasági érdekcsoportok alakítanak).

Rovatok: 
Műfaj: 

Az Almásfüzítői vörösiszap kockázata

 • 2010. október 06.
 • graczek
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület és a Válaszúton Alapítvány sajtóközleménye

A tegnapi Veszprém megyei vörösiszap-katasztrófa súlyos kérdéseket vet fel az Almásfüzítőn tárolt 12 millió tonna vörösiszap lehetséges környezeti kockázatairól is. Szervezeteink az alábbi aggályokat fogalmázzák meg az ügy kapcsán és kérik a hatóságok közreműködését.

Almásfüzítőn, közel 50 éven keresztül, 1997-ig timföldgyár működött, melynek veszélyes hulladékát a vörösiszapot a település környezetében a Duna közvetlen szomszédságában helyezték el. Ismereteink szerint közel 200 hektárnyi területen, több mint 12 millió tonna hulladék került elhelyezésre zagytározókban.

Rovatok: 
Műfaj: 

Oldalak