Hírek téma szerint

Amikor a környezetvédelem hulladékos vonatkozásairól beszélünk, többnyire a szelektív hulladékgyűjtés jut az emberek eszébe. Holott ennél jóval többről van szó. Mind a hazai, mind az EU-s szabályozás elvi szinten a megelőzést tartja a legfontosabbnak. A hulladékpiramis alapja lenne az, hogy ne is keletkezzen végleges hulladék, hogy az anyag- és energiafelhasználásunk fenntartható szinten maradjon. Ezt követi az újrahasználat, majd az újrahasznosítás, végül az elkerülhetetlenül keletkező végleges hulladék ártalmatlanítása, égetése, lerakása. Hogy a gyakorlat mit mutat, miről szólnak a hírek a hulladék-fronton, az alábbi tematikus hírgyűjtemény tartalmazza:
2006. május 05.
A háztartási szemét jelentõs részét (30-40 százalék) zöld hulladék alkotja, egy hétköznapi szemetes edény valóságos kincsesbánya ilyen szempontból. A kertbõl, konyhából kikerülõ szerves anyagok - vagy a Svájcban elterjedt kifejezéssel élve: "zöld javak" - zöme hazánkban jelenleg még a kukákban végzi, pedig számos szempontból jobb lenne, ha a lenyírt fû, gyümölcshéj, növényszárak és társaik komposztálás révén visszajutnának az élõ környezet körforgásába.
2006. május 04.

komposzt_logo_120A pénteki kampánynyitóval egy idõben indul a komposztalj.hu, amely az országos kampányunk lapja lesz.

2006. május 03.

fuzer067_120(Olcsó és hatékony megoldás egy problémás hulladékfrakció lakossági kezelésére)

Négy évvel ezelõtt Egyesületünk Információs irodájába néhány telefon érkezett, melyben az elhasznált elektronikai hulladék elhelyezése iránt érdeklõdtek.

2006. május 01.
Turisztikai látványossággá vált Bátaapáti közelében a nagymórágyi völgyben épülõ atomtemetõ, ahol a 2008-as átadást követõen végleges helyére kerül majd a paksi atomerõmûbõl származó kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék. A Népszabadság cikke.
2006. május 01.
Magyarország uniós tagsága óta egyre bõvül azon termékek köre, amelyekre a szigorú hasznosítás, feldolgozás és hulladékkezelés érvényes. Az elõírások komoly kihívást jelentenek a hazai gyártóknak, forgalmazóknak, mivel még mindig nem épültek ki a megfelelõ logisztikai rendszerek.
2006. április 28.

Mad Max-kerékpárosok jelennek meg hamarosan Magyarországon is? A szemétbõl torzszülött bicikliket építõ mozgalom egy képviselõje már felvette a kapcsolatot az underground bringásokkal. A mutáns biciklisták nem ítélik el a fogyasztói társadalmat, hanem egyszerûen nem vesznek róla tudomást.

2006. április 27.
Húsz évvel a csernobili katasztrófa után: "Atomenergia? Köszönjük, NEM!" Az MTVSZ közleménye
2006. április 27.
Szerdán ismét lehetõséget kapott a HuMuSz, hogy a közszolgáltató cégek konferenciáján elõadhassa a hulladékgazdálkodással kapcsolatos véleményét. Szilágyi László, a HuMuSz elnöke a házi komposztálás és az illegális szemétlerakók felszámolása terén együttmûködésre kérte fel a jelenlévõ vállalatokat, illetve a jelenlegi szemétdíj rendszer mielõbbi változtatásáról kezdeményezett vitát.
2006. április 27.

Svájci építészek egy üzem megalkotásával kiterjesztették a visszaforgatási ügyfélforgalmat és programot. Winterthur városában egy olyan üzemet hoztak létre, amely bárki számára láthatóan dolgozza fel a kommunális hulladékot újrahasznosítható komponensekre. A Maag Recycling cég 60 éve foglalkozik ipari újrahasznosítással, és most a zürcihi oos építész céggel együttmûködve valósították meg az új üzemet, melynek kiindulása az volt, mintha befednének egy udvart, ahol gyûjtik a szemetet. Mindez azonban egybefonódott az építészek körültekintõ, összetett munkájával, amit a Maag-gal közösen alakítottak ki: a csupasz betonépületben teljesen átlátható a szemétfeldolgozási folyamat, miközben az épület tetejére parkolót és parkot terveztek.

2006. április 26.
2.25 millió dollárjába kerül a Pepsinek, hogy nem figyelmeztette a kaliforniai fogyasztókat a mexikói piacra gyártott termékeinek mérgezõ hatásáról.
2006. április 26.
Megkezdték Bécs harmadik hulladékégetõjének építését Simmeringben. A 2008-ra elkészülõ égetõmûhöz egy biogáz-erõmû is kapcsolódik, ahol a komposztálásra alkalmatlan bioszemétbõl termelnek hõt és áramot. A két létesítmény ötvenezer háztartást lát majd el meleg vízzel.
2006. április 26.
Teljesen megújította internetes megjelenését a hulladékgyûjtéssel foglalkozó ÖKO-Pannon Kht.
2006. április 26.

Az elmúlt néhány évben ugrásszerû minõségi és mennyiségi javulás következett be Magyarországon a hulladékgazdálkodás területén - hangoztatta kedden Szombathelyen a tizenhatodik alkalommal megrendezett Nemzetközi Köztisztasági Kiállítás és Szakmai Fórum rendezvénysorozatát megnyitva Rakics Róbert, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára.

2006. április 25.

2006.04.14. | Kalas Györgyi

Mintegy harmadával csökkenhetõ a mosópor-felhasználás a háztartásokban a 2006 második negyedévében bevezetésre kerülõ kompakt mosóporok segítségével - ígéri az Európai Mosószeripari Szövetség (A.I.S.E.). forrás: http://tudatosvasarlo.hu

2006. április 25.
Ezt a kormányzati ciklust továbbra a hulladékhegyek növekedése és csõvégi megoldások erõltetése jellemezte. A megelõzés továbbra sem téma, a képzõdõ hulladékok csökkentésére irányuló intézkedések elmaradtak vagy eredménytelennek bizonyultak. Nem történt meg az OHT felülvizsgálata, pedig 2005 végére ezt el kellett volna készíteni. Az NFT II. csupán infrastruktúra fejlesztésre koncentrál, ami nem szolgálja a megelõzésen alapuló fenntartható hulladékgazdálkodást. Továbbra sincs tiszta kép az országban keletkezõ hulladékok pontos mennyiségérõl. 2004-ben már az új kormányrendelet szerint kellett adatokat szolgáltatni, de most, 2006 márciusában még nincsenek ezek az adatok feldolgozva.
2006. április 25.
Kína tavaly összesen mintegy 11,5 milliárd dollár értékben fogadott külföldi hulladékot, melynek jelentõs része, a szállítmányok száma szerint közel 2 százaléka, 1,2 millió tonna, illegálisan érkezhetett. A környezet további szennyezõdésének kockázatát elkerülendõ az ország elhatározta, hogy szigorúbban ellenõrzi a hulladékimportot. A Greenfo cikke.
2006. április 24.
Eredeti állapotába állítják vissza a Szentgotthárd környéki Lahn-patakot. A költségekre közösen pályáztak a magyar és osztrák vízügyi szervezetek.
2006. április 24.

Az ír kormány végre elkészítette a biológiailag elbomló hulladékokról szóló stratégiáját. Közel 3 évvel az EU-s határidõ lejárta után (csökkenteni kell a lerakókra kerülõ biológiailag lebomló hulladékok mennyiségét). Az ír kormány extra égetõkapacitások kiépítésében látja a probléma megoldását, igaz a lerakásra kivetendõ adót és a termelõifelelõsség nagyobb fokú érvényesítését is megemlítik.

2006. április 24.
Miközben a hulladékkeletkezés növekedését sikerült megállítani, az égetés térnyerése egyre aggasztóbb Svédországban. Az égetés ma kiterjedtebb mint az anyaghasznosítás és a biológiai kezelés együttvéve.
2006. április 23.

recycle_103_k_120

Õsszel, Drávafokon, a Zöld Fiatalok nemzetközi táborában Németh Gyurka egy kiváló workshopot tartott, ahol kerékpáralkatrészekbõl készíthettünk magunknak öveket, mécsestartókat és más dísztárgyakat. Gyurka tárgyaiban az alázattal elsajátított szaktudás és a felszabadító kreativitás egyesül. Alább vele és az alkotásban is partner kedvesével, Nagy Orsolyával beszélgettünk. A Recyclemission Hungary aktivistáival Gondos Gábor készített interjút.

2006. április 21.

A Rügyecskék Alapítvány kezdeményezése:

Eddigi mûködésünk során már több alkalommal takarítottunk olyan területet, amely rendszeres helyszíne volt annak a nagymértékben környezetszennyezõ eljárásnak, amelynek során a színesfém kábelekrõl a mûanyag bevonatot égetés során távolítják el, mielõtt a hulladékátvevõ helyre vinnék õket az emberek. A bevonat leégetése során a mûanyagból dioxinok, pernye és más szilárd és légnemû halmazállapotú részecskék (klórozott aromás vegyületek, furánok, vagy pl. TCDD) szabadulnak fel, amelyek mérgezõ hatása közismert. Emellett az égés folyamatának beindításához gyakran használnak petróleumot vagy benzint, amely egyrészt közvetlenül is a talajba kerül, másrészt égéstermékei a levegõbe távoznak. A talajon maradó égéstermékek pedig egyszer és mindenkorra lehetetlenné teszik a növényvilág számára ott az életet, fekete, kiégett sebhelyeket hagyva maguk után.

2006. április 20.
A WWF Magyarország szerint baj van az árvízi védekezés alapelveivel, a zöld szervezet állítása szerint a mostani árvizeket a jelenlegi árvízvédelmi rendszer hozza létre, ezért annak átalakítására van szükség.
2006. április 18.
A KukaBúvárban és a kukabuvar.hu azt kérdeztük, hogy mire alapozza a miniszter azt, hogy 4.5 millió ember fér hozzá a szelektív gyûjtéshez. Itt a minisztérium válasza. Miniszter Úr személyesen kérte, hogy tegyük közzé, de a mai napig nem kaptuk meg a szöveget. A greenfo.hu-ról szedtük le.
2006. április 18.
Az Öko-fórum Alapítvány szervezésében május 11-tõl ismét komposztálási képzés indul Budapesten. Az 5 részbõl álló tanfolyamra mindenkit szeretettel várnak a szervezõk. Jelentkezési határidõ: 2006. május 2.

Oldalak