Hulladékfeldolgozó épülne Romániában

  • 2007. február 13.
  • humusz
A háztartási hulladék hasznosítására tett ajánlatot egy vállalkozó. Dan Lazarescu, aki Nagyszalontán a kenderfeldolgozó üzemet építi, most egy más ágazatban is szeretne befektetni. A hulladékégetõ nemcsak megszabadít a szeméttôl, de energiává alakítja azt az égetés során. A keletkezô füst szagtalan, és a környezetet az unió által megengedett határérték felével sem szennyezi, vagyis egészen biztonságosnak mondható. C. PATÓCS JÚLIA írása

A háztartási hulladék feldolgozása kiemelt fontosságú kérdés az Unióban, ezért csak idô kérdése, amikor tájainkon is egyre szigorúbb intézkedések várhatók e téren. Addigra meg kellene oldani a hulladék feldolgozását, ebben segítene a most ismertetett projekt. A vállalkozó elmagyarázta a régió vezetôinek, hogy miként mûködne a hulladékfeldolgozó üzem. A viszonylag kis területet igénylő technológia nemcsak megszabadít a szeméttôl, de energiává alakítja azt az égetés során. A keletkezô füst szagtalan, és a környezetet az unió által megengedett határérték felével sem szennyezi, vagyis egészen biztonságosnak mondható. A másik égéstermék, a salak szintén környezetbarát, és útépítés, alapok feltöltése esetén remekül használható.

A vállalkozó vállalja

A hulladék elégetése során energia szabadul fel, mely biztosítja a gyártósor saját energiaszükségletét, továbbá a lakosság számára elektromos energia vagy hôenergia formájában hasznosítható. A találkozón jelen lévô polgármesterek természetesen arra voltak leginkább kíváncsiak, hogy a hulladékfeldolgozás milyen anyagi terhet róna az önkormányzatokra. A vállalkozó elmondta, hogy a hulladék begyûjtése és a gyárig szállítása lenne a települések gondja, ezt egyébként ma is meg kell, vagy meg kellene oldják. Emellett természetesen maga a feldolgozás is pénzbe kerülne, ennek értékét akkor lehet pontosítani, ha egyértelmû lesz, hogy hányan vennék igénybe, és milyen mennyiségû hulladékkal a feldolgozóüzemet. A gyár megépítését a vállalkozó vállalja teljes egészében, ha elôzetesen a települések vezetôi biztosítják arról, hogy valóban igénybe veszik az üzemet a megépülést követôen.

Értesítik a vállalkozót

A régióban komoly gond a hulladék feldolgozása, megsemmisítése, mondta el a találkozón Török László nagyszalontai polgármester, hiszen bár történtek lépések e téren, konkrét megoldás még távolról sem körvonalazódik. A korábbi tervek szerint a háztartási hulladékot összegyûjtve elszállítanák a megye feldolgozóüzemébe vagy bálázójába, de egyelôre mindez csak a tervek szintjén létezik. A modern, MERA elnevezést viselô technológia valóban megoldaná a régió hulladékfeldolgozási gondját, vélte az elöljáró, és a többi településvezetô is továbbgondolásra méltónak látta az ötletet. A gyár megépüléséig legalább másfél év, inkább kettô telik majd el, azonban azt követôen évtizedekig nem lenne gond az egyre nagyobb hegyekben halmozódó hulladékkal.

Hozzászólások

"azt követôen évtizedekig nem lenne gond az egyre nagyobb hegyekben halmozódó hulladékkal" -(itt a vége fuss el...), ez már igen, szerintem a vállalkozó a gyurcsany feconak volt inasa (minden OK csupán a a bekezdésből maradt ki a Hol volt, hol nem volt, romániában egy kedves becsűletes vállalkozó aki bérmit megtett volna a k..a sok p...ért ...)

Új hozzászólás